Dizainas

Mūsų paslaugos:                                                                                                          Our services:

• vizualinės reklamos kūrimas                                                                                  • creating visual advertising

• firminis stilius                                                                                                            • corporate identity

• katalogų, brošiūrų, lankstinukų maketavimas                                                    • catalogs, brochures, leaflets layout

• interneto svetainių ir banerių kūrimas                                                                   • web sites and banner design

• pakuočių dizainas                                                                                                     • packaging design

• mažosios architektūros projektavimas                                                                  • small architectural design